Välkommen till Kärnavfallsrådet

Kärnavfallsrådet är en tvärvetenskaplig kommitté som ger råd till regeringen om slutförvaring av kärnavfall och använt kärnbränsle samt om avställning och rivning av kärntekniska anläggningar. Rådet är även en kunskapsresurs för dem som arbetar med slutförvarsfrågan samt politiker och massmedier.

Kärnavfallsrådets seminarier i Almedalen

Visby

Tisdagen den 4 juli arrangerade Kärnavfallsrådet seminarierna Gräv ner och släng nyckeln? Kärnavfallets informationsproblem och Slutförvaring av kärnbränsle – vad händer när det oönskade sker?