Välkommen till Kärnavfallsrådet

Kärnavfallsrådet är en tvärvetenskaplig kommitté som ger råd till regeringen inför beslutet om slutförvaring av använt kärnbränsle. Rådet är också en kunskapsresurs för dem som arbetar med slutförvarsfrågan samt politiker och massmedier. Läs mer...

 

Nyhetsblad 2016:6

Nyhetsblad 2016:6 Låga stråldoser från närodlad mat vid läckage.

Nyhetsblad 2016:5

Nyhetsblad 2016:5 Kärnkrafts-
bolagen utan tillgångar när reaktorerna är avvecklade.

 

Nyhetsblad 2016:4

Nyhetsblad 2016:4 handlar om mätprogram i passiva förvar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhetsblad 2016:3

Nyhetsblad 2016:3 handlar om mervärdesavtalet.

Nyhetsblad 2016:2

Nyhetsblad 2016:2 handlar om jordbävningar i Sverige.

Nyhetsblad 2016:1

Nyhetsblad 2016:1 handlar om risker för kompetensbrist på slutförvarsområdet.

Senaste kunskapslägesrapporterna