Välkommen till Kärnavfallsrådet

Kärnavfallsrådet är en tvärvetenskaplig kommitté som ger råd till regeringen om slutförvaring av kärnavfall och använt kärnbränsle samt om avställning och rivning av kärntekniska anläggningar. Rådet är även en kunskapsresurs för dem som arbetar med slutförvarsfrågan samt politiker och massmedier.

English webbsite

Mark- och miljödomstolens yttrande till regeringen

Den 23 januari 2018 lämnade Mark- och miljödomstolen sitt yttrande till regeringen:

Läs domstolens yttrande

Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande till regeringen

Den 23 januari 2018 lämnade Strålsäkerhetsmyndigheten sitt yttrande till regeringen:

Läs SSM:s yttrande