Välkommen till Kärnavfallsrådet

Kärnavfallsrådet är en tvärvetenskaplig kommitté som ger råd till regeringen om slutförvaring av kärnavfall och använt kärnbränsle samt om avställning och rivning av kärntekniska anläggningar. Rådet är även en kunskapsresurs för dem som arbetar med slutförvarsfrågan samt politiker och massmedier.

Referat från seminarierna i Almedalen

Kärnavfallsrådets seminarier i Almedalen 2017 innehöll frågor kring informationsbevakning och framtida oväntade scenarier.

Läs referat här

Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2016

I juni 2017 överlämnade Kärnavfallsrådet sitt yttrande över SKB:s Fud-program 2016 till Miljö- och energidepartementet.

Bild

Läs yttrandet här