Välkommen till Kärnavfallsrådet

Kärnavfallsrådet är en tvärvetenskaplig kommitté som ger råd till regeringen inför beslutet om slutförvaring av använt kärnbränsle. Rådet är också en kunskapsresurs för dem som arbetar med slutförvarsfrågan samt politiker och massmedier. Läs mer...

 

Seminarier

Här kan du läsa mer. Rapporter från
seminarier finns under Publikationer.

 

Senaste kunskapslägesrapporterna