bild

Välkommen till Kärnavfallsrådet

Kärnavfallsrådet är en tvärvetenskaplig kommitté som ger råd till regeringen om slutförvaring av kärnavfall och använt kärnbränsle samt om avställning och rivning av kärntekniska anläggningar. Rådet är även en kunskapsresurs för dem som arbetar med slutförvarsfrågan samt politiker och massmedier.

bild

Kunskapslägesrapport 2017 publicerad

SOU 2017:8 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017. Kärnavfallet − en fråga i ständig förändring har lämnats över till miljöminister Karolina Skog den 24 februari. Läs rapporten här.

Bild

Seminarium om Klr 2017

Kärnavfallsrådet anordnar ett seminarium kring årets kunskapslägesrapport den 28 april i Garnisonen konferens. Mer information finns här