Välkommen till Kärnavfallsrådet

Kärnavfallsrådet är en tvärvetenskaplig kommitté som ger råd till regeringen om slutförvaring av kärnavfall och använt kärnbränsle samt om avställning och rivning av kärntekniska anläggningar. Rådet är även en kunskapsresurs för dem som arbetar med slutförvarsfrågan samt politiker och massmedier.

Seminarium den 4 december 2017

Kärnavfallsrådet arrangerar ett seminarium om den fortsatta tillståndsprocessen
för ett slutförvar för använt kärnbränsle.
Tid: 4 december, ca kl 13.00-16.30.
Plats:  Garnisonen konferens, Stockholm.
Mer information kommer.

Naturbild