Kärnavfallsrådet har lämnat synpunkter på behovet av kompletteringar av Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall.

2012-10-31

Kärnavfallsrådet har lämnat synpunkter på behovet av kompletteringar av Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall.

Se yttrandet här