Seminarium om Kärnavfallsrådets rapport Kärnavfallet − en fråga i ständig förändring (SOU 2017:8)

2017-04-28

Datum: Fredag 28 april, 2017
Plats: Garnisonen Konferens, Karlavägen 100, Stockholm, tunnelbanestation Karlaplan
Tid: 11.00–16.30 (kaffe och smörgås från 10.30)

Anmälan senast den 18 april till karnavfallsradet@regeringskansliet.se
På samma mailadress tar vi gärna emot frågor i förväg.

PDF iconseminarieprogram_version_25_april.pdf

11.00–11.10
Välkommen
Tuija Hilding-Rydevik, professor i miljöbedömning, Sveriges lantbruksuniversitet Kärnavfallsrådets vice ordförande

11.10–11.50
Hur kraven på ett slutförvar för använt kärnbränsle vuxit fram i svensk lagstiftning
Ingvar Persson, f.d. chefsjurist på Statens kärnkraftinspektion, Kärnavfallsrådet
- Frågor från Kärnavfallsrådet
- Öppen frågestund

11.50–12.30
Framtidsscenarier för slutförvarsprojektet
Tuija Hilding-Rydevik
- Frågor från Kärnavfallsrådet
- Öppen frågestund

12.30–13.30 Vegetarisk mingellunch

13.30–14.10
Fortsatta politiska utmaningar – finansiering och återtagbarhet
Mikael Karlsson, miljöforskare, Kungliga Tekniska högskolan, Kärnavfallsrådet
- Frågor från Kärnavfallsrådet
- Öppen frågestund

14.10–14.50
En ny generation kärnreaktorer?
Ingmar Persson, professor i oorganisk och fysikalisk kemi, Sveriges lantbruksuniversitet, Kärnavfallsrådet
- Frågor från Kärnavfallsrådet
- Öppen frågestund

14.50–15.30
Frågor och diskussion

15.30–16.30 Avslutande mingelfika