Om Kärnavfallsrådet

Kärnavfallsrådet är en oberoende tvärvetenskaplig kommitté som ger råd till regeringen inför beslutet om slutförvaring av använt kärnbränsle. Rådet är också en kunskapsresurs för dem som arbetar med slutförvarsfrågan samt politiker och massmedier. Läs mer under vår verksamhet.

Uppdraget finns beskrivet i direktiv 2009:31, vilket ersatte det ursprungliga direktivet från 1992.