Historia KASAM

Kärnavfallsrådets föregångare startade 1985 och kallades KASAM, en omvänd förkortning av hela namnet som var Samrådsnämnden för kärnavfallsfrågor. KASAM var knutet till myndigheten Statens kärnbränslenämnd (SKN). När nämnden skulle läggas ner och övergå till Statens kärnkraftsinspektion (SKI) behöll man namnet KASAM, men gav rådet en mer fristående ställning genom att det blev en kommitté med direktiv 1992:72 och därmed en egen myndighet.

I direktivet från 1992 fick rådet namnet Statens råd för kärnavfallsfrågor, men KASAM användes parallellt med direktivets namn fram till 2007. Då ersattes KASAM med Kärnavfallsrådet, medan Statens råd för kärnavfallsfrågor  fortfarande är det formella namnet.

Under publikationer finns en lista över SKN-rapporter. Ett fåtal finns som pfd.