Strategiska dokument

Kärnavfallsrådet ingår i Statens Offentliga utredningar och arbetet styrs av tilläggsdirektiv 2009:31, som ersätter det första direktivet 1992:72.

PDF icontillaggsdirektiv_till_karnavfallsradet_2009.pdf

 

PDF iconverksamhetsplan_2017_m1992a.pdf