Publikationer

Här finns material som Kärnavfallsrådet har publicerat. Det finns tryckta publikationer och material som endast publicerats på rådets hemsida.

Kunskapslägesrapporter och Yttranden över SKB:s Fud-program är tryckta i Statens Offentliga Utredningars serie (SOU). Kärnavfallsrådet har även en egen rapportserie med tryckta publikationer.

Publications in English

 

Här nedan finns det dokument som senast publicerats på hemsidan: