Kärnavfallsrådets Nyhetsblad

Kärnavfallsrådet har skrivit Nyhetsblad sedan år 2008. Ett flertal handlar om möten och seminarier. Under 2015 och 2016 publicerades Nyhetsblad som handlar
om ämnen från kunskapslägesrapporterna.