Övriga rapporter

Kärnavfallsrådet hade den 8 april ett seminarium utifrån undersökningen om Riksdagens ledamöters kunskapsläge om kärnavfall.
Rapporten är skriven för Kärnavfallsrådet av Ingvar Persson, fd. chefsjurist på Statens Kärnkraftinspektion och sakkunnig i Kärnavfallsrådet och Ulf Bjällås, fd. hovrättslagman och ordförande i Miljööverdomstolen. Den 12 maj arrangerade...
En rapport från Kärnavfallsrådets seminarie den 9 december 2009.
En fördjupning av Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2007 (SOU 2007:38).
Tid för slutförvaring Samhälle, teknik och natur
En fördjupning till KASAM:s rapport om kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2007 (SOU 2007:38).
En fördjupning till KASAM:s rapport om kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2007 (SOU 2007:38).
SKN Rapport 28
Statens kärnbränslenämnd gav under åren 1983-1992 ut sammanlagt 65 rapporter enligt nedanstående förteckning. Dessutom finns här nämndens granskningsyttranden över SKB:s FoU-program 1986 och 1989. Rapporterna nr 25,26,28,29,34,45,49 och 53...