Remissvar och yttranden

Dnr 3/2016
Yttrande till Miljö- och energidepartementet. (Nytt diarieföringssystem ger nummer KOMM2016/00286/M1992:A).
Dnr 1/2015
Synpunkter till Naturvårdsverket. Se även Dnr 21/2014.