Sammanträdesprotokoll

 Presentation från NTWRB av Rod EwingPresentation av Kärnavfallsrådet av Carl Reinhold Bråkenhielm
OH-Presentation av Åsa Tjärnhage och Torbjörn NylénFOIs verksamhet inom området joniserande strålning OH-Presentation Ann-Kristin Bergquist, Umeå universitet: Teknikutveckling och farliga ämnen. Erfarenheter från basindustrin.
OH-Presentationer: Tomas Kåberger Janne Wallenius