Nyhetsblad

Här kan du ladda ner Nyhetsblad 2014:2 som handlar om organisationsseminariet Kärnavfallsrådet anordnade 26 november 2014.
Nyhetsbladet handlar om rådets verksamhet under det senaste året.
Här kan du ladda ner Kärnavfallsrådets nyhetsblad om symposiet "New insights into the repository’s engineered barriers" på Näringslivets hus 20-21 november 2013.
Nyhetsbladet handlar om rådets verksamhet under våren 2013 och höstens planering.
Årets första nyhetsblad handlar om Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2013.
Årets sista Nyhetsblad 2012:4 handlar om rådets arbete under året som gått, och planerna inför 2013.  
Här kan du ladda ner Kärnavfallsrådets nyhetsblad från seminariet "Nuclear waste - burden or benefit?" på Näringslivets hus 8 - 9 november 2012.
Information från seminariet om avveckling och rivning på Studsvik Nuclear AB den 28 mars 2012.
Information från seminariet om årets kunskapslägesrapport den 6 mars:"Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2012 - långsiktig säkerhet, haverier och global utblick"
Information från Kärnavfallsrådets rundabordsdiskussioner om granskningsprocessen av SKB:s ansökningar den 9 december 2011. Flera remissinstanser var inbjudna.