Nyhetsblad

Nyhetsbladet handlar om rådets verksamhet under det senaste året.
Här kan du ladda ner Kärnavfallsrådets nyhetsblad om symposiet "New insights into the repository’s engineered barriers" på Näringslivets hus 20-21 november 2013.
Nyhetsbladet handlar om rådets verksamhet under våren 2013 och höstens planering.
Årets första nyhetsblad handlar om Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2013.
Årets sista Nyhetsblad 2012:4 handlar om rådets arbete under året som gått, och planerna inför 2013.  
Här kan du ladda ner Kärnavfallsrådets nyhetsblad från seminariet "Nuclear waste - burden or benefit?" på Näringslivets hus 8 - 9 november 2012.
Information från seminariet om avveckling och rivning på Studsvik Nuclear AB den 28 mars 2012.
Information från seminariet om årets kunskapslägesrapport den 6 mars:"Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2012 - långsiktig säkerhet, haverier och global utblick"
Information från Kärnavfallsrådets rundabordsdiskussioner om granskningsprocessen av SKB:s ansökningar den 9 december 2011. Flera remissinstanser var inbjudna.
Information från rådets studiebesök i Finland den 25-26 oktober 2011.