Nyhetsblad

Nyhetsbladet 2015:1:1 är det första av fem delar från Kärnavfallsrådets seminarium om 2015 års kunskapslägesrapport SOU 2015:11 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2015 − Kontroll, dokumentation och finansiering för ökad säkerhet.
Nyhetsbladet 2015:1:2 är det andra av fem delar från Kärnavfallsrådets seminarium om 2015 års kunskapslägesrapport SOU 2015:11 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2015 − Kontroll, dokumentation och finansiering för ökad säkerhet.
Nyhetsbladet 2015:1:3 är det tredje av fem delar från Kärnavfallsrådets seminarium om 2015 års kunskapslägesrapport SOU 2015:11 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2015 − Kontroll, dokumentation och finansiering för ökad säkerhet.
Nyhetsbladet 2015:1:4 är det fjärde av fem delar från Kärnavfallsrådets seminarium om 2015 års kunskapslägesrapport SOU 2015:11 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2015 − Kontroll, dokumentation och finansiering för ökad säkerhet. 
Nyhetsbladet 2015:1:5 är det femte av fem delar från Kärnavfallsrådets seminarium om 2015 års kunskapslägesrapport SOU 2015:11 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2015 − Kontroll, dokumentation och finansiering för ökad säkerhet.
Här kan du ladda ner Nyhetsblad 2014:2 som handlar om organisationsseminariet Kärnavfallsrådet anordnade 26 november 2014.
Nyhetsbladet handlar om rådets verksamhet under det senaste året.
Här kan du ladda ner Kärnavfallsrådets nyhetsblad om symposiet "New insights into the repository’s engineered barriers" på Näringslivets hus 20-21 november 2013.
Nyhetsbladet handlar om rådets verksamhet under våren 2013 och höstens planering.
Årets första nyhetsblad handlar om Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2013.