Nyhetsblad

Årets sista Nyhetsblad 2012:4 handlar om rådets arbete under året som gått, och planerna inför 2013.  
Här kan du ladda ner Kärnavfallsrådets nyhetsblad från seminariet "Nuclear waste - burden or benefit?" på Näringslivets hus 8 - 9 november 2012.
Information från seminariet om avveckling och rivning på Studsvik Nuclear AB den 28 mars 2012.
Information från seminariet om årets kunskapslägesrapport den 6 mars:"Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2012 - långsiktig säkerhet, haverier och global utblick"
Information från Kärnavfallsrådets rundabordsdiskussioner om granskningsprocessen av SKB:s ansökningar den 9 december 2011. Flera remissinstanser var inbjudna.
Information från rådets studiebesök i Finland den 25-26 oktober 2011.
Information från Kärnavfallsrådets symposium om slutförvarets buffertzon, som anordnades den 15 juni i Oskarshamn.
Information från Kärnavfallsrådets seminarium om tillståndsprövningen den 12 maj.
Nyhetsblad om workshopen Öppenhet är ett krav för beslut om ett slutförvar i Gimo den 4-6 maj 2011. Workshopen arrangerades av OECD:s underorgan Forum on Stakeholder Confidence, Kärnavfallsrådet, Oskarshamns kommun, Östhammars kommun,...
Om Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2011:14. SKB måste visa alternativ till KBS-3.