Nyhetsblad

Information om Kärnavfallsrådets seminarie om BAT; bästa möjliga teknik, den 17 november 2010.
Information från sammanträdet i Luxemburg den 8 september 2010.
Information från rådsmötet den 15 april 2010.
Information från Kärnavfallsrådets studiebesök på Clay Technology AB och Barsebäck kärnkraftverk.
Information från seminariet "Vem talar sanning om kärnavfallet".
Information från rådets seminarium om kopparkorrosion i rent syrefritt vatten.
Nyhetsblad 2009:2
Från Kärnavfallsrådets öppna möte i Oskarshamn den 28 oktober 2009.
Nyhetsblad 2009:1
Från Kärnavfallsrådets öppna möte i Östhammar den 11 maj 2009.
Nyhetsblad 2008:1
Från utfrågning 2008-12-03 rörande demokrati och deltagande i kärnavfallsfrågan.