Nyhetsblad 2015:2

Nyhetsblad 2015:2 handlar om seminariet: Strålningsriskerna för slutförvar för använt kärnbränsle. Vad blir konsekvenserna för människor och biota om dosgränsen överskrids?

Kärnavfallsrådet anordnade seminariet i samarbete med Nationalkommittéen för strålskyddsforskning vid Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) seminariumet den 3 november 2015. 

 

 

Ladda ner