Nyhetsblad 2016:5 Kärnkraftsbolag utan tillgångar när reaktorerna är avvecklade

Kärnavfallsrådets femte Nyhetsblad i en serie från Kärnavfallsrådets seminarium om Kunskapslägesrapport 2016.

Ladda ner