Nyhetsblad 2016:7 Etiska perspektiv på kärnbränslecykeln i heldagsdiskussion

Ett kort nyhetsblad om seminariet Etiska aspekter på kärnbränslecykeln som följs upp av det längre nyhetsbladet 2016:8.

Ladda ner