Nyhetsblad 2016:9 Är Sverige redo att besluta om ett slutförvar?

Nyhetsblad från Kärnavfallsrådets miniseminarium i Almedalen 5 juli 2016.

Ladda ner