Rapport 2007:3 Tid för slutförvaring av kärnavfall – samhälle, teknik och natur

Tid för slutförvaring Samhälle, teknik och natur

En fördjupning till KASAM:s rapport om kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2007 (SOU 2007:38).

Ladda ner