Rapport 2007:4 Riskperspektiv på slutförvaring av kärnavfall - individ, samhälle och kommunikation

En fördjupning av Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2007 (SOU 2007:38).

Ladda ner