Rapporter

Rådet har en egen rapportserie. Ett flertal seminarier har resulterat i rapporter. Andra exempel är Rapport 2011:2 Tillståndsprövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen och tre fördjupningar av kunskapslägesrapporten från 2007 (SOU 2007:38).

Under publikationer finns även rådets externa rapporter. Rådet har bland annat beställt expertrapporter i samband med Fud-granskningar samt för att uppmärksamma alternativa metoder som djupa borrhål och transmutation.