SOU 2004:67 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2004 - Del I Kärnavfallsfrågan i internationell och svensk belysning