SOU 2004:67 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2004 - Del II Att hantera kärnavfallets risker. En översikt över metoder, problem och möjligheter.