SOU 2012:7 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2012- långsiktig säkerhet, haverier och global utblick