bild

Seminarier

Seminarier är en viktig del av Kärnavfallsrådets verksamhet. De ger en möjlighet att utreda viktiga frågor samtidigt som många kan ta del av kunskapen. Rådet kan skapa en neutral arena för olika aktörer på kärnavfallsområdet att mötas på. Information om utförda seminarier finns nedan.