Möten

Här finns material från ett par öppna rådsmöten Kärnavfallsrådet hade 2009, samt ett möte med SKB.

Det finns fler protokoll och presentationer från rådsmöten under sammanträdesprotokoll (menyn Publikationer).

 

2009-10-28 Öppet rådsmöte i Oskarshamn

2009-05-11 Öppet rådsmöte i Östhammar om buffert- och återfyllningsfrågor 

2009-03-25 Kärnavfallsrådet diskuterade kopparkorrosion med SKB

2009-03-03 Presentationer från rådsmöte 2/2009

2009-02-04 Presentationer från rådsmöte 1/2009