Seminarier

Kommande seminarium: Etiska aspekter på kärnbränslecykeln

Tid: måndag 13 juni 2016, kl. 10−17 
Plats: Piperska Muren, Stockholm

Programmet består av fyra teman: 1) uranbrytning, 2) platsvalsprocessen, 3) mervärdesavtal med lokala aktörer för förvaring av kärnavfall och 4) kärnbränslecykeln, slutförvaring och återtagbarhet. Vi eftersträvar en dialog om varje tema mellan inbjudna internationella experter och förträdare för svenska aktörer. 

Preliminary programme

Introduction to themes

Deltagande i seminariet är kostnadsfritt. Anmälan görs senast 27 maj via mail till: karnavfallsradet [at] regeringskansliet [dot] se

Seminariet kommer att hållas på engelska.
Inbjudan

Seminariumet hålls i samband med SENIX-konferensen
Kärnavfallsrådet kommer att anordna seminariet i direkt anslutning till SENIX-konferensen som pågår 13−15 juni. Deltagare på seminariet ges möjlighet att kostnadsfritt delta på SENIX första session och att registrera sig för påföljande dagar (14−15 juni) med rabatt på registreringsavgiften.

För mer information om SENIX se: www.delegia.com/senix2016
Draft programme Senix

 

Presentationerna till Kärnavfallsrådets seminarium om Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2016 - Risker, osäkerheter och framtidsutmaningar finns nu publicerade.File 910