Kärnavfallsrådets seminarium om SOU 2015:11 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2015 − Kontroll, dokumentation och finansiering för ökad säkerhet

2015-03-24

Kärnavfallsrådets seminarium om 2015-års kunskapslägesrapport
SOU 2015:11 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2015 − Kontroll, dokumentation och finansiering för ökad säkerhet

Program och deltagarlista

Det har publiceras fem nyhetsblad om detta seminarium.

  

Presentationer

Kärnavfallsrådets kanslichef hälsar välkommen
Holmfridur Bjarnadottir, Kärnavfallsrådets kanslichef

Kärnämneskontroll och slutförvaring av använt kärnbränsle 
Carl Reinhold Bråkenhielm, professor emeritus i empirisk livsåskådningsforskning, Uppsala universitet, Kärnavfallsrådets ordförande

 

Informations‐ och kunskapsbevarande i samband med slutförvar av använt kärnbränsle
Thomas Kaiserfeld, Professor i idé‐ och lärdomshistoria, Lunds universitet, ledamot av Kärnavfallsrådet

Mätprogram för förslutna områden  
Willis Forsling, professor emeritus, oorganisk kemi, Luleå tekniska universitet, tidigare mångårig ledamot av Kärnavfallsrådet
Clas‐Otto Wene, professor emeritus i energisystemteknik, Chalmers tekniska högskola, tidigare mångårig ledamot av Kärnavfallsrådet
 

Beräkning av framtida kostnader för slutförvaring av kärnavfall och använt kärnbränsle
Ingvar Persson, jur. kand. F.d. chefsjurist på Statens kärnkraftinspektion, sakkunnig i Kärnavfallsrådet

Beräkning av framtida kostnader för slutförvaring av kärnavfall och använt kärnbränsle
Clas‐Otto Wene