bild

Välkommen till Kärnavfallsrådet

Kärnavfallsrådet är en tvärvetenskaplig kommitté som ger råd till regeringen om slutförvaring av kärnavfall och använt kärnbränsle samt om avställning och rivning av kärntekniska anläggningar. Rådet är även en kunskapsresurs för dem som arbetar med slutförvarsfrågan samt politiker och massmedier. 

English website

Regeringsbeslut om slutförvar för använt kärnbränsle

Ladda ner regeringens beslut om tillåtlighet enligt miljöbalken och beslut om tillstånd enligt kärntekniklagen. 

Läs här