bild

Välkommen till Kärnavfallsrådet

Kärnavfallsrådet är en tvärvetenskaplig kommitté som ger råd till regeringen om slutförvaring av kärnavfall och använt kärnbränsle samt om avställning och rivning av kärntekniska anläggningar. Rådet är även en kunskapsresurs för dem som arbetar med slutförvarsfrågan samt politiker och massmedier.

English website

Planerade aktiviteter under hösten 2021

Med anledning av Coronapandemin är det osäkert hur Kärnavfallsrådets planerade aktiviteter under hösten 2021 kommer att se ut. Rådet fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Informationsblad "Frågor om barriärerna som fordrar mer forskning"

Rådet har publicerat ett antal informationsblad kring kunskapslägesrapporten 2020. Dessa är "Långsiktig kompetensförsörjning inom kärnavfallsområdet", "Stegvis prövning och tiden därefter", "Hur kan vi minnas ett slutförvar",  "Svenska folket har dålig kunskap om det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle", "Ett slutförvar för använt kärnbränsle och den goda tekniken" och "Frågor om barriärerna som fordrar mer forskning". 

Läs informationsbladen