bild

Välkommen till Kärnavfallsrådet

Kärnavfallsrådet är en tvärvetenskaplig kommitté som ger råd till regeringen om slutförvaring av kärnavfall och använt kärnbränsle samt om avställning och rivning av kärntekniska anläggningar. Rådet är även en kunskapsresurs för dem som arbetar med slutförvarsfrågan samt politiker och massmedier.

English website

Kärnavfallsrådets yttrande överlämnat till Riksgälden

Den 24 augusti överlämnade Kärnavfallsrådets sitt yttrande över Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp för 2021.

 

Läs yttrandet här

Planerade seminarier 2020

Med anledning av Coronapandemin är det osäkert hur Kärnavfallsrådets planerade seminarier under 2020 kommer att se ut. Rådet fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Informationsblad "Frågor om barriärerna som fordrar mer forskning"

Det planerade seminariet om kunskapsläges-
rapporten 2019 blev pga Corona-pandemin inställd.

Under våren och vid inledningen av hösten har rådet istället publicerat ett antal informationsblad kring kunskapslägesrapporten. Dessa är "Långsiktig kompetensförsörjning inom kärnavfallsområdet", "Stegvis prövning och tiden därefter", "Hur kan vi minnas ett slutförvar",  "Svenska folket har dålig kunskap om det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle" och "Ett slutförvar för använt kärnbränsle och den goda tekniken". 

Nu publiceras det slutliga informationsbladet nämligen "Frågor om barriärerna som fordrar mer forskning". 

 

Läs informationsbladen