Välkommen till Kärnavfallsrådet

Kärnavfallsrådet är en tvärvetenskaplig kommitté som ger råd till regeringen om slutförvaring av kärnavfall och använt kärnbränsle samt om avställning och rivning av kärntekniska anläggningar. Rådet är även en kunskapsresurs för dem som arbetar med slutförvarsfrågan samt politiker och massmedier.

English website

Regeringens prövning och Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s kompletteringar

Regeringens prövning av tillåtlighet enligt miljöbalken och tillstånd enligt kärntekniklagen om ett slutförvar för använt kärnbränsle pågår. SKB har lämnat kompletteringar. Dessa har Kärnavfallsrådet lämnat sitt yttrande över. Läs yttrandet här.

Läs mer

Ny kärntekniklag - med förtydligat ansvar SOU 2019:16

Läs mer om remissen om utredningen av en ny kärntekniklag på regeringskansliets hemsida se här.

Läs Kärnavfallsrådets yttrande här.

Läs betänkandet här

Almedalen 2019 - Vad tänker de unga om kärnavfallet?

Kärnavfallsrådet arrangerade under tisdagen den 2 juli kl 12-13 ett panelsamtal tillsammans med ett antal yngre akademiker i Almedalen. Välkomna att se filmen nedan.

Läs mer om innehållet i panelsamtalet.

Addera gärna rådets twitterkonto:
https://twitter.com/Karnavfall

Almedalen

Se filmen