bild

Välkommen till Kärnavfallsrådet

Kärnavfallsrådet är en tvärvetenskaplig kommitté som ger råd till regeringen om slutförvaring av kärnavfall och använt kärnbränsle samt om avställning och rivning av kärntekniska anläggningar. Rådet är även en kunskapsresurs för dem som arbetar med slutförvarsfrågan samt politiker och massmedier.

English website

Regeringsbeslut om slutförvar för använt kärnbränsle

Ladda ner regeringens beslut om tillåtlighet enligt miljöbalken och beslut om tillstånd enligt kärntekniklagen. 

Läs här

Kärnavfallsrådet arrangerade seminarium kring gjutjärn

Den 30 november kl 10-15 arrangerade Kärnavfallsrådet ett seminarium kring gjutjärn i Stockholm.

Inspelningen av seminariet och presentationerna som visades går att se nedan. 

 

Läs mer