Välkommen till Kärnavfallsrådet

Kärnavfallsrådet är en tvärvetenskaplig kommitté som ger råd till regeringen om slutförvaring av kärnavfall och använt kärnbränsle samt om avställning och rivning av kärntekniska anläggningar. Rådet är även en kunskapsresurs för dem som arbetar med slutförvarsfrågan samt politiker och massmedier.

English website

Almedalen 2019 - Vad tänker de unga om kärnavfallet?

Kärnavfallsrådet arrangerar tisdagen den 2 juli kl 12-13 ett panelsamtal tillsammans med ett antal yngre akademiker i Almedalen.  Välkomna!  Läs mer

Almedalen

Regeringens prövning

Regeringens prövning av tillåtlighet enligt miljöbalken och tillstånd enligt kärntekniklagen om ett slutförvar för använt kärnbränsle pågår. Den 23 januari 2018 lämnade mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten sina yttranden till regeringen.

Regeringens prövning