Välkommen till Kärnavfallsrådet

Kärnavfallsrådet är en tvärvetenskaplig kommitté som ger råd till regeringen om slutförvaring av kärnavfall och använt kärnbränsle samt om avställning och rivning av kärntekniska anläggningar. Rådet är även en kunskapsresurs för dem som arbetar med slutförvarsfrågan samt politiker och massmedier.

English website

Kärnavfallsrådet i Almedalen i sommar

Kärnavfallsrådet arrangerar ett seminarium i Almedalen även i sommar. Tisdagen den 2 juli 2019 kl 12-13 vid Österdahls brygga.  Mer information kommer. 

Almedalen

Regeringens prövning

Regeringens prövning av tillåtlighet enligt miljöbalken och tillstånd enligt kärntekniklagen om ett slutförvar för använt kärnbränsle pågår. Den 23 januari 2018 lämnade mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten sina yttranden till regeringen.

Regeringens prövning