Välkommen till Kärnavfallsrådet

Kärnavfallsrådet är en tvärvetenskaplig kommitté som ger råd till regeringen om slutförvaring av kärnavfall och använt kärnbränsle samt om avställning och rivning av kärntekniska anläggningar. Rådet är även en kunskapsresurs för dem som arbetar med slutförvarsfrågan samt politiker och massmedier.

English website

Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport SOU 2020:9

Kärnavfallsrådet har den 20 februari lämnat över sin kunskapslägesrapport 2020:9 till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

bild

Läs rapporten