Välkommen till Kärnavfallsrådet

Kärnavfallsrådet är en tvärvetenskaplig kommitté som ger råd till regeringen om slutförvaring av kärnavfall och använt kärnbränsle samt om avställning och rivning av kärntekniska anläggningar. Rådet är även en kunskapsresurs för dem som arbetar med slutförvarsfrågan samt politiker och massmedier.

English website

Regeringens prövning

Regeringens prövning av tillåtlighet enligt miljöbalken och tillstånd enligt kärntekniklagen om ett slutförvar för använt kärnbränsle pågår. Den 23 januari 2018 lämnade mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten sina yttranden till regeringen.

logga

Läs om regeringens prövning

Kunskapslägesrapporten 2018 översatt till engelska

Nu finns SOU 2018:8 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2018 - Beslut under osäkerhet,  översatt till engelska

Bild

Läs översättningen här