bild

Välkommen till Kärnavfallsrådet

Kärnavfallsrådet är en tvärvetenskaplig kommitté som ger råd till regeringen om slutförvaring av kärnavfall och använt kärnbränsle samt om avställning och rivning av kärntekniska anläggningar. Rådet är även en kunskapsresurs för dem som arbetar med slutförvarsfrågan samt politiker och massmedier. 

English website

Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport för 2022 - nu även på engelska

Översättningen av Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport återfinns på rådets engelska webbplats.

Kärnavfallsrådet lämnade över sin kunskapslägesrapport den 1 mars 2022 till Miljödepartementets statssekreterare Anders Grönvall. Rapporten har titeln SOU  2022:7 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet  2022 - Samhället, tekniken och etiken.

Omslagsbild SOU 2022:07

Läs rapporten

Regeringsbeslut om slutförvar för använt kärnbränsle

Ladda ner regeringens beslut om tillåtlighet enligt miljöbalken och beslut om tillstånd enligt kärntekniklagen. 

Läs här