Välkommen till Kärnavfallsrådet

Kärnavfallsrådet är en tvärvetenskaplig kommitté som ger råd till regeringen om slutförvaring av kärnavfall och använt kärnbränsle samt om avställning och rivning av kärntekniska anläggningar. Rådet är även en kunskapsresurs för dem som arbetar med slutförvarsfrågan samt politiker och massmedier.

English website

Lennart Johansson

Vår kära arbetskamrat och ledamot i Kärnavfallsrådet Lennart Johansson har avlidit.
Lennart blev 68 år och hade arbetat i Kärnavfallsrådet sedan 12 år tillbaka.
Hans arbete har varit ovärderligt. Hans stora kompetens inom radiofysik och strålskydd har bidragit till rådets arbete där Lennarts djupa insikt väl kommit till pass.

Vi kommer att sakna vår arbetskamrat och sänder varma tankar till hans anhöriga.