Välkommen till Kärnavfallsrådet

Kärnavfallsrådet är en tvärvetenskaplig kommitté som ger råd till regeringen om slutförvaring av kärnavfall och använt kärnbränsle samt om avställning och rivning av kärntekniska anläggningar. Rådet är även en kunskapsresurs för dem som arbetar med slutförvarsfrågan samt politiker och massmedier.

English website

Kärnavfallsrådets yttrande överlämnat till Riksgälden

Den 24 augusti överlämnade Kärnavfallsrådets sitt yttrande över Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp för 2021.

 

Kärnavfallsrådets yttrande

Planerade seminarier 2020

Med anledning av Coronapandemin är det osäkert hur Kärnavfallsrådets planerade seminarier under 2020 kommer att se ut. Digitala alternativ såsom webbsända seminarier diskuteras och rådet återkommer kring detta. Rådet fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.