Autenticitet i Kärnavfallsrådets genomlysningsprogram

2007-11-22 Ladda ned (360.96 KB)

Isabel Runebjörk fick i uppdrag att ge förslag till kvalitetssäkring av vissa aspekter av genomlysningsprocessen med fokus på aktörers autenticitet. (Höst 2007).