Bilaga till kunskapslägesrapporten SOU 2020:9 kap 6 Allmänheten och kärnavfallet

2020-02-20 Ladda ned (256.62 KB)

Resultat från enkätundersökning av medborgarnas syn på kärnavfallsförvaret.