Deponeringsdjupets betydelse vid slutförvaring av högaktivt kärnavfall i berggrunden - en karakterisering av grunda och djupa slutförvar

2011-01-22 Ladda ned (650.96 KB)

Karl-Inge Åhäll, beställd av Kärnavfallsrådet. (Januari 2011) .