Djupa borrhål - ett alternativt slutförvar för använt kärnbränsle?

2011-05-22 Ladda ned (1.97 MB)

Ett självständigt arbete för Civilingenjörsprogrammet i Miljö- och Vattenteknik, 15 högskolepoäng. Institutionen för Geovetenskaper, Uppsala universitet. (Maj 2011)