Erfaren berggrundsgeolog avslutar sitt uppdrag i Kärnavfallsrådet

2020-12-30

I slutet av december var det 11 år sedan Karin Högdahl blev förordnad i Kärnavfallsrådet. Karins specialitet har varit att bevaka berggrundsfrågorna och det är med blandade känslor hon lämnar rådet.

- Jag har trivts så bra. Seriösa och stimulerande samtal har förts mellan forskare från den naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga sidan kring den viktiga frågan om kärnavfallet. Det har varit det mest inspirerande i arbetet.

Karin som alltid varit intresserad av naturen växte upp mellan två bergstoppar i Jämtland. Hon beskriver själv att hennes intresse för naturen kom inifrån och valet att studera till berggrundsgeolog kändes naturligt. Naturen såg olika ut, varför var det så? Det var frågor som Karin ofta ställde till sig själv när hon växte upp.

Frågan om slutförvaret för använt kärnbränsle har utvecklats mycket under åren som gått och Karins kompetens inom berggrundsgeologi har varit mycket betydelsefull.  

- Jag känner att jag har bidragit med mycket. Berggrundsdelen som är den yttre barriären för slutförvaret och är tillsammans med det vatten som finns i berget viktiga för den långsiktiga säkerheten. Många gånger framställs berget bara som en homogen grå massa. Det är viktigt att geovetenskaplig kompetens finns i rådet.

Vad har givit dig mest under dessa år?

- Kunskap och diskussioner. Jag har även lärt mig mycket om andra områden, exempelvis kopparkapseln och hydrologi och inte minst samhällsvetenskapliga aspekter på förvaret. Att ha en lärande miljö där både kansli och forskare varit sakliga och lugna har känts tryggt. Vi har även tagit in experter när vi behövt det och av dessa experter har vi lärt oss mycket. Ett lagarbete präglat av hög kompetens.

Vad händer nu?

- Jag släpper inte slutförvarsfrågan men kommer att följa den från sidan. Jag hoppas också att få träffa rådets medlemmar i andra sammanhang, avslutar Karin.

Kärnavfallsrådet tackar Karin för det viktiga arbete hon uträttat och önskar henne varmt lycka till i framtiden.