Etikseminarium om ansvaret för kommande generationer

2022-11-29

Kärnavfallsrådet har genom åren uppmärksammat olika etikfrågor i samband med kärnavfallet. I slutet av 1980 arrangerade dåvarande KASAM ett seminarium om Etik och kärnavfall, som var inriktat på frågan om etiskt handlande under osäkerhet. Den s.k. KASAM-principen gav upphov till mycket diskussion och 2004 återkom rådet till en mer utförlig behandling av frågan om ansvaret för kommande generationer. Därefter har flera kunskapslägesrapporter innehållit kapitel kring andra etiska frågor.

I samband med att Kärnavfallsrådets verksamhet avslutas den sista december anordnade rådet ett mindre seminarium med särskilt fokus på etikkapitlet i vår senaste kunskapslägesrapport 2022. SOU 2022:7 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2022 – Samhället, tekniken och etiken | Kärnavfallsrådet (karnavfallsradet.se).
Kapitlet har rubriken ”Kärnavfallet, ansvaret för kommande generationer och icke-identitetsproblemet.” Kapitlet handlar om den brittiske filosofen Derek Parfits problematisering av vårt framtidsansvar med särskild tillämpning på kärnavfallsfrågan. Seminariet ägde rum den 29 november 2022 i Garnisonen, Karlavägen 100A, Stockholm.

Carl-Reinhold Bråkenhielm, ordförande i rådet inledde med en presentation:

Ladda ned (188.07 KB)

Krister Bykvist, professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet och forskningsledare på Institutet för framtidsstudier i Stockholm
(se: https://www.iffs.se/forskning/forskare/krister-bykvist/ ) höll en presentation om ansvaret för framtida generationer:

Ladda ned (372.64 KB)

Filosofer kan identifiera moraliskt relevanta metoder/frågor och peka på viktiga/moraliska aspekter.
Men sen är det politiker som bestämmer hur frågorna ska prioriteras.