Informationsblad med kort bakgrund till slutförvaring av använt kärnbränsle, ansökningar och KBS-3-metoden

2018-06-07 Ladda ned (915.27 KB)

Kortfattat Informationsblad från SOU 2018:8 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2018 - Beslut under osäkerhet.

Här är länk till kunskapslägesrapporten.