Informationsblad om etisk osäkerhet

2018-06-06 Ladda ned (676.85 KB)

Kortfattat Informationsblad från SOU 2018:8 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2018 - Beslut under osäkerhet.

Här är länk till kunskapslägesrapporten.