Informationsblad om kompetensuppbyggnad och kompetensförsörjning

2018-06-07 Ladda ned (631.69 KB)

Kortfattat Informationsblad från SOU 2018:8 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2018 - Beslut under osäkerhet.

Här är länk till kunskapslägesrapporten.