Jämförande bedömning av platserna Forsmark och Laxemar som lämpliga för slutförvar av använt kärnbränsle

2010-05-28 Ladda ned (1.68 MB)

Öivind Toverud har gjort en jämförande studie på uppdrag av Kärnavfallsrådet. (Maj 2010).