Kärnkraftsindustrins ansvar

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)

Enligt Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet är det kärnkraftsindustrins ansvar att ta hand om det radioaktiva avfall de skapar. De företag som äger kärnkraftverken (kärnkraftsföretagen), bildade på 1970-talet Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) som har i uppdrag att ta hand om kärnavfallet och det använda kärnbränslet samt att skapa slutförvar och mellanlager för detta.

Kärnkraftsföretagen

Ägarna av SKB är kärnkraftsföretagen:

  • Forsmarks Kraftgrupp
  • Oskarshamns Kraftgrupp
  • Ringhals
  • Barsebäck Kraft

Kärnkraftsföretagen ägs i sin tur av Vattenfall AB, Forsmarks Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Sydkraft Nuclear Power AB.

Läs mer på SKB:s webbplats:
http://www.skb.se/