Kärntekniska anläggningar

Kärnkraftverk samt mellanlager och slutförvar för kärnavfall och använt kärnbränsle är exempel på kärntekniska anläggningar. Vid uppförande, drift och rivning av kärntekniska anläggningar utövas s.k. kärnteknisk verksamhet och det uppstår kärnavfall. Vid kärnkraftverken uppstår även använt kärnbränsle.

Längst ner på sidan kan du läsa om slutförvar som återstår att bygga.

Kärnkraftverk i Sverige
Den första kommersiella reaktorn i Sverige togs i drift 1972 och idag har kärnkraftsföretagen tre kärnkraftverk med aktiva reaktorer:

Forsmarks kärnkraftverk - 3 reaktorer
Oskarshamns kärnkraftverk - 1 reaktor (+ 2 reaktorer som ska avvecklas)
Ringhals kärnkraftverk - 3 reaktorer (+ 1 reaktor som ska avvecklas, det finns beslut att stänga ytterligare en reaktor i Ringhals under 2020)

Barsebäcks kärnkraftverk har två reaktorer som stängdes 1999 respektive 2005. Barsebäcksverket håller nu på att monteras ned och rivas men det saknas slutförvar för avfallet idag.

Mellanlager och slutförvar
Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) uppdrag är att ta hand om kärnavfallet och det använda kärnbränslet. Kärnavfallet är radioaktivt och måste förvaras i speciellt utformade slutförvar för att skydda miljön. För vissa typer av avfall finns ännu inte slutförvar byggda och detta avfall måste, för att skydda miljön, förvaras i mellanlager i väntan på slutförvar.

Sedan 1980-talet finns Slutförvaret för kortlivat avfall (SFR) i Forsmark.

Sedan 1980-talet finns ett Centralt mellanlager för använt kärnbränsle (Clab) i Oskarshamn. Det använda kärnbränslet förvaras i mellanlager eftersom inget slutförvar finns idag, vare sig i Sverige eller i andra delar av världen. 

Fler exempel på kärntekniska anläggningar
Forskningsreaktorer är också kärntekniska anläggningar. Ytterligare ett exempel är den kärnbränslefabrik i Västerås som drivs av Westinghouse där de tillverkar kärnbränsle som driver reaktorerna.

Sidan uppdaterad Juli 2020

Slutförvar som ännu inte är byggda

  • SKB har lämnat in ansökningar om att få bygga ut SFR, Slutförvaret för kortlivat låg- och medelaktivt avfall. Anledningen är att det behövs mer plats för att ta hand om driftavfall och kortlivat avfall som uppkommer från rivning av kärnkraftverken framöver.
     
  • SKB har lämnat in ansökningar om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle som är högaktivt och långlivat och som måste isoleras i minst 100 000 år. Om SKB får tillstånd kommer det att ta ca 100 år att skapa, driva och försluta förvaret.
     
  • Ett slutförvar för låg- och medelaktivt avfall som är långlivat (SFL) är i planeringsstadiet och beräknas tidigast vara klart att fyllas med avfall 2045.