Internationella samarbeten

I världen finns flera kommersiella reaktorer som närmar sig slutet av sin livslängd. På industrins webbplats World Nuclear Association finns information om avveckling av reaktorer i världen:
https://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/nuc...

Samarbeten inom avveckling har ökat internationellt och SKB, reaktorinnehavarna och Strålsäkerhetsmyndigheten deltar i några internationella grupper och forum. Vissa samarbeten beskrivs kortfattat i Fud-program 2019, bl.a. grupper inom OECD/NEA och IAEA.

Exempel på arbeten inom OECD/NEA
Under The organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) finns Nuclear Energy Agency (NEA). NEA arbetar för ett samarbete mellan länder som har avancerade program med kärnteknik. Under NEA finns två grupper där SKB och reaktorinnehavarna deltar, CDLM och CPD.

CDLM (Committee on Decommissioning of Nuclear Installations and Legacy Management )
https://www.oecd-nea.org/rwm/cdlm/background.html
Arbetet med avvecklingsfrågor har tidigare skett under den f.d. gruppen Working Party for Dismantling and Decommissioning (WPDD).

CPD (The NEA Co-operative Programme for the Exchange of Scientific and Technical Information concerning Nuclear Installation Decommissioning Projects)
Barsebäck Kraft AB och AB SVAFO är även medlemmar i OECD/NEA:s CPD med dess undergrupp TAG (Technical Advisory Group).
https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_24873/co-operative-programme-for-the-exchange-of-scientific-and-technical-information-on-nuclear-installation-decommissioning-projects-cpd

Exempel på arbeten inom IAEA
The International Atomic Energy Agency (IAEA) arbetar för ett samarbete över världen inom kärnteknikområdet. Under IAEA finns gruppen IDN som SKB och reaktorinnehavarna deltar i.

IDN (International Decommissioning Network
IDN beskriver att målet är att öka kompetensen för att underlätta en säker avveckling av kärntekniska anläggningar genom samarbete, utbildning samt kunskaps- och informationsutbyte.
https://nucleus.iaea.org/sites/connect/IDNpublic/Pages/default.aspx
Det finns flera publikationer och ett exempel på en intressant rapport är: Safety Reports Series No 97 Management of Project Risks in Decommissioning  Safety.

Samarbete med Enresa
Den svenska kärnkraftsindustrin och spanska verksamhetsutövaren Enresa har startat ett samarbete för att utbyta erfarenheter och kunskap gällande avveckling av kärntekniska anläggningar. Enresa ansvarar både för avveckling och för slutförvaring av kärnavfall och använt kärnbärnsle i Spanien. Här kan du läsa mer om Enresa:s avvecklingsarbete:
http://www.enresa.es/eng/index/activities-and-projects/dismantling-and-environmental-restoration

Vattenfalls Tyska reaktorer
Sedan 2015 finns affärsenheten Business Unit Nuclear Decommissioning (BUND) inom Vattenfall AB. BUND ansvarar för att koordinera, samordna och driva avvecklingsfrågor inom koncernen både i Sverige och Tyskland. Genom detta har koncernen skilt på sin avvecklingsverksamhet och kraftproduktion. I Tyskland är det lagstadgat att alla kärnkraftverk ska fasas ut till slutet av 2022, så förhoppningsvis finns det mycket att lära från andra avvecklingsprojekt i Tyskland.
https://powerplants.vattenfall.com/sv/krummel
https://powerplants.vattenfall.com/sv/brunsbuttel