Tillståndsprocess om slutförvar för använt kärnbränsle

Parallella processer enligt miljöbalken och kärntekniklagen
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) lämnade sina ansökningar om tillstånd att få uppföra, inneha och driva ett slutförvar för använt kärnbränsle i mars 2011. Det krävs två olika tillstånd, ett enligt miljöbalken och ett enligt kärntekniklagen. Tillståndsprövningen sker därför i två separata processer:

Det är regeringen som prövar ansökningarna och därefter fattar beslut om tillåtlighet enligt miljöbalken och tillstånd enligt kärntekniklagen.

Mark- och miljödomstolen beslutar om tillstånd efter tillåtlighetsprövningen, och det ska vara i enlighet med regeringens beslut.

Bilden nedan visar en översikt av processerna. Läs mer om beskrivningen av tillståndsprocessen i menyn till höger.

TillståndsprocessenLadda ned (596.93 KB)