Kärnavfallsrådets remissvar angående Svensk kärnbränslehantering AB:s kompletterande yttranden till regeringen

2019-09-13 Ladda ned (297.44 KB)

Kärnavfallsrådets remissvar till regeringen angående Svensk kärnbränslehantering AB:s kompletterande yttranden, dels i ärendet om tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken, dels enligt Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet lämnades den 13 september 2019.