Kärnavfallsrådets remissvar angående utredningen – Ny kärntekniklag med förtydligat ansvar SOU 2019:16

2019-09-23 Ladda ned (313.4 KB)

Kärnavfallsrådets yttrande till regeringen.