Kärnavfallsrådets remissvar till regeringen rörande kopparkorrosion och gjutjärn

2021-10-21 Ladda ned (148.33 KB)

Ovan finns remissvaret.

Pressmeddelandet finns här nedan:

Ladda ned (145.12 KB)