Kärnavfallsrådets seminarier i Almedalen 3 juli

2018-07-03

Kärnavfallsrådet arrangerade den 3 juli kl 09:30 - 10:30 ett gemensamt seminarium med Strålsäkerhetsmyndigheten med rubriken:
"Vad händer med slutförvaret för använt kärnbränsle?"

Kärnavfallsrådet arrangerade även ett eget seminarium kl 10:45 - 11:30 med rubriken:
"Slutförvar för använt kärnbränsle – ett beslut under osäkerhet?"

Plats: Holmen, Österdahls brygga, "Visby Hamn"

Läs mer om  beslut under osäkerhet

Läs mer här i Kärnavfallsrådets Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2018 - Beslut under osäkerhet (SOU 2018:).
Det finns även några kortfattade informationsblad om vissa kapitel i rapporten här.