Kärnavfallsrådets seminarium om SOU 2015:11 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2015 − Kontroll, dokumentation och finansiering för ökad säkerhet

2015-03-24

Kärnavfallsrådets seminarium om 2015-års kunskapslägesrapport 
SOU 2015:11 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2015 − Kontroll, dokumentation och finansiering för ökad säkerhet

Program

Ladda ned (144.78 KB)

Nyhetsblad 2015:1:1 Kunskapslägesrapport 2015

Ladda ned (289.59 KB)

 Nyhetsblad 2015:1:2 Kärnämneskontroll

Ladda ned (602.02 KB)

 Nyhetsblad 2015:1:3 Kunskapsbevarande

Ladda ned (453.43 KB)

 Nyhetsblad 2015:1:4 Mätprogram för förslutna områden

Ladda ned (487.88 KB)

 Nyhetsblad 2015:1:5 Beräkningar av kostnader för slutförvaret

Ladda ned (454.17 KB)