Kärnavfallsrådets seminarium om SOU 2016:16 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2016 − Risker, osäkerheter och framtidsutmaningar

2016-03-15

SOU 2016:16 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2016 - Risker, osäkerheter och framtidsutmaningar här

Seminarieprogram: Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2016 - Risker, osäkerheter och framtidsutmaningar

Ladda ned (372.74 KB)

Läs mer under menyn Publikationer i Nyhetsblad 2016:1 till och med 2016:6.